• HBO-Aansluitingsmonitor

    voor betere doorstroming naar hbo

    Meer hierover

“Grote onderzoekspopulatie door samenwerkingsverband van vijf hogescholen”

Voorlichting studenten

Adequate voorlichting, zowel vanuit de toeleverende scholen als vanuit het hbo, is essentieel voor een juiste opleidingskeuze.

Meer lezen…

Studiekeuzeproces

De HBO-Aansluitingsmonitor onderzoekt factoren die van invloed zijn op het studiekeuzeproces, zoals voorlichtingsactiviteiten en de rol die motivatie speelt.

Meer lezen…

Aansluiting

De scores van eerstejaarsstudenten op aspecten van een goede aansluiting zijn afhankelijk van de school waarvan de studenten afkomstig zijn en de hbo-opleiding die ze hebben gekozen. Met rapportages op maat biedt de HBO-Aansluitingsmonitor individuele vo-/mbo-scholen en hbo-opleidingen handvatten voor toekomstig beleid.

Meer lezen…

Rapportages

Elke twee jaar onderzoekt de HBO-Aansluitingsmonitor de aansluiting tussen toeleverende scholen en het hbo in Noordoost-Nederland. Naast algemene onderzoeksrapportage ontvangen de scholen en de hbo-opleidingen een rapportage met hun specifieke scores. Lees meer…

Deelnemende hogescholen

De initiatiefnemers en uitvoerders van de HBO-Aansluitingsmonitor zijn: Christelijke Hogeschool Windesheim, Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool VHL, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool.

Tevreden studenten

Succesvolle studenten die tevreden zijn over hun studie, dat is een belangrijk doel voor de hogescholen. Voorwaarde daarbij is dat studenten zich thuis voelen op de opleiding. In de HBO-Aansluitingsmonitor wordt daarom ook de sociale en academische integratie onderzocht.  Meer lezen…