Handvatten voor verbetering van de aansluiting

Scholen en hbo-opleidingen kunnen de scores van de responsgroep gebruiken om bepaalde aspecten van de aansluiting te verbeteren. De zeven stappen hieronder bieden een leidraad bij verbeteracties.

 1. Scores en resultaten in school-/opleidingsrappotage analyseren.
  Door de maatwerkrapportage van 2012-2013 naast die van de Aansluitingsmonitor 2010-2011 te leggen wordt duidelijk op welke onderdelen de resultaten beter of slechter zijn geworden.
 2. Een verklaring zoeken voor opmerkelijke scores en verschillen met de vorige rapportage.
  Bij het zoeken van verklaringen kan gebruik worden gemaakt van beschikbare documenten en/of van meningen en observaties van docenten, collega’s, studenten c.q. leerlingen.
 3. Mogelijke verbeteracties bespreken. Hierbij wordt duidelijk welke aspecten van de HBO-Aansluitingsmonitor prioriteit moeten krijgen bij het verbeteren van de aansluiting, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van:
  • de visie op onderwijs van uw school/opleiding,
  • de student c.q. de leerling,
  • de organisatie (bijvoorbeeld in het kader van kwaliteitsverbetering of regelgeving OCW).
 4. Prioriteit stellen en een keuze maken uit de verbetermogelijkheden.
  Voor het bepalen van prioriteit kan ook een vergelijking (benchmark) met andere opleidingen/scholen helpen.
  Als de prioriteiten zijn gesteld, kan expliciet worden gemaakt wat er bereikt moet worden en hoe de extra inspanning tot een betere aansluiting kan leiden.
 5. Een verbeterplan maken en verbetering(en) doorvoeren.
  Dit kan een proces zijn waarmee pas op langere termijn resultaat wordt geboekt. Goede monitoring zorgt ervoor dat de voortgang bewaakt wordt.
 6. Het resultaat bespreken en het verbeterproces evalueren.
  De volgende HBO-Aansluitingsmonitor wordt afgenomen in november/december 2014. De resultaten in de maatwerkrapportage kunnen dan gelegd worden naast die van de huidige monitor. Hierdoor, en door andere (eigen) onderzoeken en checks, wordt duidelijk of de inspanningen ter verbetering van de aansluiting het beoogde effect hebben gesorteerd. Door goede evaluatie kan geleerd worden van de ervaringen.
 7. De effectmetingen en de resultaten in de nieuwe monitor vormen de opmaat voor een volgende verbetercyclus, die weer begint bij 1.