Kwaliteitsinstrument voor vo, mbo en hbo gericht op betere doorstroming naar hbo

Vijf hogescholen in Noordoost-Nederland werken samen in de HBO-Aansluitingsmonitor. De HBO-Aansluitingsmonitor maakt op basis van onderzoeksresultaten inzichtelijk hoe eerstejaarsstudenten de aansluiting tussen vooropleiding (havo/vwo en mbo) en hbo-opleiding ervaren en geeft informatie over de kwaliteit van de aansluiting. De relevante aansluitfactoren in het onderzoek zijn: de voorlichting, het keuzeproces, de inhoud van de vakken, de didactische werkvormen en de tevredenheid met de gekozen opleiding.

Het onderzoek onder eerstejaarsstudenten vindt plaats ruim drie maanden na de start van de opleiding. De resultaten worden teruggekoppeld in rapportages op maat naar alle hbo-opleidingen van de deelnemende hogescholen en naar de toeleverende scholen.

Respondenten

De eerstejaarspopulatie van de vijf deelnemende hogescholen wordt gevraagd mee te doen aan het onderzoek. In het cursusjaar 2012-2013 betrof het zo’n 20.000 studenten. Ruim 3300 studenten daarvan gaven daadwerkelijk respons.

Doel

De agenda van de hogescholen wordt de komende jaren in belangrijke mate bepaald door de implicaties van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid en de prestatieafspraken van de hogescholen met het ministerie van OCW. Zo is er veel aandacht voor verbetering van de voorlichting, het studiekeuzeproces, de onderwijskwaliteit en het onderwijsrendement. Het onderzoek van de HBO-Aansluitingsmonitor sluit hier goed op aan. De monitor geeft inzicht in:

  • aansluitfactoren die goed scoren, dan wel verbetering behoeven;
  • de vorderingen wat betreft de prestatieafspraken die betrekking hebben op de onderwijskwaliteit en het studiesucces;
  • de keuze voor en uitvoering van studiekeuzeactiviteiten volgens de wet Kwaliteit in Verscheidenheid.