Rapportages 2014-2015 beschikbaar

De opleidingsrapportages van het onderzoek bij cohort 2014-2015 zijn verspreid onder alle opleidingen van de vijf deelnemende hogescholen. De hogescholen hebben ook een vergelijkende Excel rapportage ontvangen met daarin opgenomen de uitkomsten van alle opleidingen. Opvallend is dat op vrijwel alle aspecten van het onderzoek de tevredenheid van de studenten hoger scoort in vergelijking met het onderzoek van cohort  2012-2013.

Van alle toeleverende scholen (vo en mbo) met voldoende respons (>20) zijn schoolrapportages aangemaakt. Deze kunnen bij de werkgroep van HBO-Aansluitingsmonitor worden aangevraagd.

De vergelijkende rapportage tussen havisten en mbo’ers vindt u hier.

HBO Aansluitingsmonitor online!

Welkom op onze nieuwe website van HBO-Aansluitingsmonitor. We hopen dat deze bijdraagt aan de verspreiding van onze onderzoeksgegevens.

Binnenkort komen de volledige rapportages van HBO-Aansluitingsmonitor op de website met alle vergelijkingen tussen havo/mbo en havo/vwo in de aansluiting naar het hbo. Komende weken worden de rapportages van HBO-Aansluitingsmonitor verspreid onder de opleidingen en scholen.