Over ons

Visie

Goede studiekeuzetrajecten en goede aansluiting van vo/mbo met het hbo dragen bij aan een succesvolle toekomst van opeenvolgende generaties studenten en zijn ook maatschappelijk en economisch van grote waarde.

Missie

De HBO-Aansluitingsmonitor brengt factoren in beeld waarmee vo-, mbo- en hbo- instellingen de doorstroming succesvoller kunnen organiseren.

Doel

De agenda van de hogescholen wordt de komende jaren in belangrijke mate bepaald door de implicaties van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid en de prestatieafspraken van de hogescholen met het ministerie van OCW. Zo is er veel aandacht voor verbetering van de voorlichting in vo, mbo en hbo, het studiekeuzeproces, de onderwijskwaliteit en het onderwijsrendement. Het onderzoek van de HBO-Aansluitingsmonitor sluit hier goed op aan. De monitor geeft meer inzicht in:

 • aansluitfactoren die goed scoren, dan wel verbetering behoeven;
 • de vorderingen wat betreft factoren die betrekking hebben op de onderwijskwaliteit en het studiesucces;
 • de keuze voor en uitvoering van studiekeuzeactiviteiten volgens de wet Kwaliteit in Verscheidenheid.

 

Deelnemende hogescholen:

 • Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Hanze Hogeschool Groningen
 • Hogeschool VHL
 • NHL Hogeschool
 • Stenden Hogeschool

Leden stuurgroep HBO-Aansluitingsmonitor:

 • Klaas-Wybo van der Hoek (voorzitter, lid CvB Stenden Hogeschool)
 • Pien Versteegh (directeur Support, Christelijke Hogeschool Windesheim)
 • Frank Oor (directeur stafbureau Marketing & Communicatie Hanze Hogeschool Groningen)

Leden werkgroep HBO -Aansluitingsmonitor:

 • Jelle Nauta (voorzitter, Hogeschool VHL)
 • Jeanet Schuring (Hanze Hogeschool Groningen)
 • Mark Geerts (Stenden Hogeschool)
 • Carlo van Varsseveld (Christelijke Hogeschool Windesheim)
 • Pieter Janssen (onderzoeker, Christelijke Hogeschool Windesheim)
 • Jan Kamphorst (onderzoeker, Hanze Hogeschool Groningen)

Secretariaat:

 • Ginie Portier (Christelijke Hogeschool Windesheim)

 

Bekijk intern archief