Tevreden studenten

In de HBO-Aansluitingsmonitor 2012-2013 is een aantal aspecten van sociale en academische integratie onderzocht. In tabel 1 en 2 zijn de scores opgenomen van de totale responsgroep.

Tabel 1: Sociale integratie

Excuus, tabel ontbreekt nog.

Qua sociale integratie – het zich thuis voelen op een opleiding of instelling – tonen studenten zich behoorlijk tevreden. Uit diverse onderzoeken (o.a. ResearchNed, de Onderwijsraad) blijkt dat sociale integratie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het studiesucces. Hierbij is een goed contact met medestudenten van essentieel belang. Een kleinschalige organisatie van het onderwijs kan eveneens een positieve bijdrage leveren.

Tabel 2. Academische integratie (excuus voor de matige opmaak)

 

TOTAAL
N (max) 2488
% (zeer) tevreden over:
 de manier van werken in de eerste maanden van het hbo 68%
 het contact met de docenten van mijn opleiding 77%
 de studiebegeleiding door mijn opleiding 64%
 de gelegenheid die docenten bieden om iets te vragen 81%
 de interesse van docenten voor het leren van studenten buiten de geplande uren 56%
 het gevoel dat docenten geven dat ik thuishoor op deze opleiding 66%
Academische integratie 69%
Bij academische integratie ligt het accent meer op het (laagdrempelige) contact met docenten en de manier van werken in het hbo. Hoewel de studenten redelijk tevreden zijn – wel minder dan bij sociale integratie – is er nog winst te behalen op dit aspect, bijvoorbeeld doordat docenten meer interesse tonen voor studenten buiten de geplande lesuren om.