Voorlichting studenten

Een verkeerde studiekeuze is voor studenten een belangrijke reden om met de opleiding te stoppen. Oorzaak is vaak dat men vooraf een verkeerd beeld van de studie heeft. Dit onderstreept het belang van goede voorlichting.

In de tabellen 1 t/m 3 is de mate van tevredenheid van studenten over aspecten van voorlichting weergegeven. De percentages hebben betrekking op de totale responsgroep (N) van eerstejaarsstudenten in 2012-2013. Scores ≥70% zijn groen gearceerd.

De percentages in tabel 1 maken duidelijk dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de voorlichting vanuit de toeleverende scholen. De informatie over verschillen tussen vooropleiding en hbo kan beter.

Tabel 1: Mate van tevredenheid over voorlichting vanuit de vooropleiding

 

havo

mbo

TOTAAL

N (max)

1521

 

831

2675

% (zeer) tevreden  

 

 

de inhoud van deze hbo-opleiding

81%

+

77%

80%

studiekeuzebegeleiding

75%

+

68%

73%

de verschillen tussen vooropleiding en hbo

62%

+

52%

59%

informatie hogeschool over niveau/de moeilijkheidsgraad

76%

<>

75%

76%

Tevredenheid over voorlichting vanuit vo/mbo

73%

+

68%

72%

 

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de voorlichting vanuit de toeleverende scholen. Daarbij scoren havo-scholen op de meeste aspecten beter dan mbo-scholen. Vooral het aspect ‘informatie over verschillen tussen vooropleiding en hbo’ kan beter.

Tabel 2: Mate van tevredenheid over voorlichting door hogeschool wat betreft type docent/student

 

havo

mbo

TOTAAL

N (max)

1407

 

785

2518

% (zeer) tevreden  

 

 

het type docenten

73%

81%

76%

het type studenten

80%

86%

82%

Tevredenheid voorlichting hogeschool over type docent/student

76%

84%

79%

 

Tabel 3: Mate van tevredenheid over voorlichting door hogeschool over beroep en motivatie

 

havo

mbo

TOTAAL

N (max)

1494

 

843

2692

% (zeer) tevreden  

 

 

de motivatie die iemand moet hebben voor deze opleiding

82%

87%

83%

beroepen die je ermee kunt uitoefenen

81%

86%

82%

kansen op werk

78%

<>

78%

77%

Tevredenheid over voorlichting beroep en motivatie

80%

84%

81%

 

De meeste studenten zijn tevreden over de voorlichting door het hbo (tabel 2 en 3). Door de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is er bij hogescholen nog meer aandacht voor voorlichting en studiekeuze. Te verwachten valt dat aankomend studenten hierdoor een bewustere keuze zullen maken voor een bepaalde opleiding.